Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

   Anasayfa          Bize Ulaşın          Yazar Girişi         Sitene Ekle         Arşiv          Ziyaretçi Defteri            
 
KARTAL CEMEVİ VAKFI | RESMİ İNTERNET SİTESİ - Haber Arşiv
reklam
 VAKFIMIZ 
 Bize Dair
 
 Popüler Haberler
 
 Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 2.1387 2.1425
  Euro 2.9568 2.9622
 
 Hava Durumu


 
 Reklam

 

KURULUŞ TARİHÇEMİZ

 

Kartal  Cemevi Vakfı  1993  Yılında  ilk  önce  Kartal Cemevi kültür  Eğitim Ve Sosyal  Yardımlaşma Derneği ismiyle  dernek olarak  kuruldu. O dönemde Kartal’da  Belediye  başkanlığı  yapan ve  bu ün rahmetle andığımız Sayın Mehmet Ali Büklü’den şu  anda  cemevinin üzerinde  bulunduğu   arsanın  tahsisi istendi . Sayın Büklü her ne kadar  bu  arsayı  resmi olarak tahsis edemediyse de buraya  bir  Cemevi’nin kurulmasına da  gayri resmi olarak  “evet” dedi .Çünkü  Kartal’da yoğun bir  şekilde yaşayan Alevi toplumunun böylesi bir  inanç mekanına  ihtiyaç duyduğunu  biliyordu. Gerek  Kartal da  yaşayan Aleviler  olsun ,gerek  bu   bölge  ile  irtibatlı yurt  dışında  yaşayan  canlarımız  olsun ,insanlar  yüreklerini ortaya  koyarak bu  cemevinin yapılmasına  katkı  sundular . Kartal’a  yakışır  bir  cemevi’nin yapılması için proje  yarışması  düzenlendi .Mimar  Gökçe Gencay’ın çizmiş  olduğu  bu  proje  birincilik  ödülü aldı ve  yönetim kurulu  tarafından uygulanmaya  kondu.Bu projenin  özelliği Alevi inanç  kültürüne  uygun  Anadolu  Selçuklu Mimarisinden Ve  Anadolu’daki tekke ve  dergahların yapılanmasına  esinlenerek  çizilmiş olmasıdır. Bu güne kadar  yapılan Cemevleri  içinde tek dergah  tipi  cemevi  kartal Cemevi Vakfı  binasıdır  diyebiliriz.Özellikle  ülkemizde  olağanüstü dönemlerin sıkça  yaşandığı  ve  gelen  yönetimlerin derneklerin varlıklarına  el  konulduğu  bilindiği için 1966  yılında  Cemevi derneğimiz  kartal Cemevi Vakfı  ismiyle Vakfa  dönüştürüldü. Kartal 5. Asliye Hukuk  Mahkemesinin 1996/150  esas ,1996/162  karar  sayılı 15.03.1996  tarihli mahkeme  kararıyla  Kartal Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal  Dayanışma Vakfı  ismiyle  62  kişilik  kurucu  üyenin  imzasıyla vakıflaştı. Daha  sonra vakfa 88 kişi  üye  oldu .05.04.2006  tarihinde  değişen Avrupa  Uyum yasaları doğrultusunda  vakıf  senedi yenidene  düzenlenerek bu son  şeklini almıştır. Halen bu  şekilde  vakıf  varlığına  devam etmektedir. Vakfın taban  inşaat alanı 2000  metrekare ,toplam bina kullanım alanı  5850  metre karedir.Kartal Cemevi Vakfının  kuruluşuna  neden olan ; Alevi toplumunun kendi inanç ve  ibadetini  özgürce  ,rahat  bir  ortamda  yaşamasını  sağlamak ve  köylerden kentlere göç eden  Alevilerin  sahip  oldukları ,evrensel değerler  taşıyan inanç ve  kültürlerinin yozlaşmasını  önlemek ve  yaşamasını  sağlamaktır. Bunun için her perşembeyi cumaya  bağlayan geceleri cem ayinleri  yapılmakta ,ikrar  ve  ibadetler  yapılıp ,yeni dostluklar kurulmakta, insanların  bilmedikleri  konularda bilgi sahibi olmasını  sağlanmaktadır. Kartal Cem evi Vakfında  insanlara şehir içi,şehirler arası, cenaze  hizmetleri , aş aş hizmetleri ,her dalda  eğitici kurslar ,paneller,konferanslar gibi hizmetler  verilmektedir.Bununla  birlikte Ankara’da kurulan Alevi Bektaşi Kuruluşlar Birliği Federasyonu  ve  Merkezi İstanbul’da bulunan Alevi Vakıfları  Federasyonu  gibi  kuruluşların  kurulmasına  da  imza  koyarak  alevi toplumunu  örgütlenmesine ciddi katkılar sunmuştur. Kartal Cemevi vakfı kadın ve  Gençlik  örgütlenmesine de ciddi  katkılar  sunmuştur. Kartal Cemevi Vakfı  kadın ve  gençlik örgütlenmesine  önem vermekler birlikte  bir  çok  fakire  olanakları  ölçüsünde çeşitli yardımlar  yapan ,üniversiteli  öğrencilere  burs  veren ,dershanelerde öğrencilere kontenjandan okuma  olanağı  sağlayan bir  toplumsal diyalog aracıdır. Bizler Toplum olarak bir  kurumun oluşmasına  neden olan ,maddi ve  manevi destek sağlayan ve  hizmet  veren bütün canlarımıza ,başkan ve  yöneticilerimize ,çalışana görevlilerimize ,buraya  gönüllü  hizmet  ve mesaisini  veren dostlarımıza  canı gönülden minnet duyguları ile  teşekkür  ediyoruz

                                                                           KARTAL CEMEVİ VAKFI  TÜZÜK KOMİSYONU

                                 

 

KARTAL   CEM EVİ  VAKFI  RESMİ  SENEDİ 

 

1.BÖLÜM

MADDE 1: Aşağıda  belirtilen amaçları  gerçekleştirmek  üzere “ek 1” listede  isimleri yazılı şahıslar  tarafından “KARTAL CEMEVİ KÜLTÜR EĞİTİM VE  SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI” adı  ile  bir  vakıf kurulmuştur .Kısa  adı  KARTAL CEMEVİ VAKFI olacak olan iş bu  vakıftan ,resmi  senette vakıf diye  söz edilecektir.

 

VAKFIN  MERKEZİ :

MADDE 2: Vakfın merkezi ,İstanbul  ili  Kartal ilçesi ,Karlı tepe Mah. Yaşar Doğu Cad. No: 13 adresindedir.Yönetim kurulu kararıyla vakfın merkezi başka  bir  adrese  taşınabilir.Vakıf kurucular  kurulunun kararı ile ilgili  mercilerden gerekli izin alınarak yurtiçinde ve  yurtdışında temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI :

MADDE 3: Toplumumuz törelerine dinsel ve sosyal  anlayışına  uygun  olarak  sosyal  yardım ve  dayanışmayı sağlayıcı  çalışmalar  yapmak ve  Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan süreçte ,evrensel kültür  değerlerini  yakalayan muazzam kültür mirasımızın ,özellikle  tasavvuf kültürünün  araştırılması ,geliştirilmesi ve korunması  doğrultusunda çalışmalar  yapmak Çağdaş bir  toplumda demokratik  ve  evrensel  değerleri  yakalamak ,insan sevgisini ,hoşgörüyü ve  beraberliği  geliştirmek  ve  dayanışmayı  sağlamaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ :

 Vakıf, kuruluşunda belirtilen  amaçları  gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde  bulunur

a-Vakıf  amaçlarına  uygun olarak  bilimsel  ve  kültürel  konularda  araştırmalar  yapmak  ve  yaptırmak,bu  konuda  bikir  ve  sanat  eserleri  sahipleri  ile  bunları  üretenlere aynı  ve  nakdi  yardımlarda  bulunmak  ve  onları  teşvik etmek .

b- Kültür mirasımızın korunması  ve  kültür  hayatımızın  geliştirilmesi için kitap ,dergi , broşür,gazete çıkarmak .Bu  amaca  uygun olarak  konferanslar  ,seminerler ,paneller,brifingler ,açık oturumlar ve  benzeri sosyal  organizasyonlar düzenlemek . Sinema ,tiyatro ,müzik,halkoyunları  ve  edebiyat alanlarında gösterilen faaliyetleri  desteklemek .

c-Her düzeyde eğitim ve  öğretim kurumları  açmak ,açılmasına yardımcı olmak ,açılmış okul ve  kursların  kapasitelerinin arttırılması  için çalışmalar  yapmak .bu  doğrultularda özel şahıs  firmalarından  arsa  ,bina  ve  araç  gereç  yardımı  sağlamak

d-Hiçbir  din, dil, cinsiyet,renk,ve  ırk  ayrımı  yapmaksızın yetenekli  fakat  maddi  imkandan  yoksun  öğrencilere her  türlü  eğitim ve  öğretim ve  barınma  olanakları  sağlamak ,yurtiçi  ve  yurtdışı  burs  vermek.

e-Vakfın  amacına  uygun  sosyal  ve  kültürel etkinliklerde bulunmak ,bu  tür  etkinliklere  katılmak ve  katkıda  bulunmak .

f-Vakfın amacı  doğrultusunda sosyal tesisler (aş evi,kütüphane ,cem evi,gasil hane ,cenaze yıkama yeri,sağlık evleri,kreş,yurt,pansiyon,hastane ,konuk evleri,araştırma merkezleri vb.)kurmak .Bu  tesislerden  tüm  vatandaşların ayrım yapmaksızın faydalanmasını sağlamak.

g-Yaşlı ve muhtaçlar için huzur  evleri açmak ve  sağlık  hizmetleri  vermek yaşlı ve  kimsesiz insanlar  ile  anasız  babasız  çocukları  barındırmak ,doğal afetlerde ve  dar günlerde  tüm insanlara olanakları  ölçüsünde yardım etmek ve  yardım kampanyaları  düzenlemek

h-Vakıf  bünyesinde  doktor  ve  hemşire  gibi sağlık  personeli  bulundurmak ,fakirlerin muayene ve  ilaçları  konusunda  yardımcı  olmak.

I-Kutsal değerlerin ,tarihi  mirasların ,abide ve anıtların ve  tüm ibadet yerlerinin korunması  için  çalışmalar  yapmak ,bu  konuda  tüm kamu  ve  kuruluşları  ile  gerçek   ve  tüzel  kişilerle yardımlaşma ve  işbirliği  yapmak  ve  çalışmalara karılmak

i-Yurtiçinde  ve  yurtdışında  benzer  amaçlarla  kurulmuş ve  kurulacak  vakıflara ve  uluslar  arası  kurum ve  kuruluşlarla işbirliğinde  bulunmak ,vakıf  amacına  uygun olarak  şirketler  kurmak ,kurulmuş  olanlara iştirak  etmek ,amacını  gerçekleştirmek  için yurtiçinde  ve  yurtdışında  yasal  koşullar  yerine   getirildiğinde bağış  ve  kredi  temin  etmek .bu  hususlardaki   tüm ilişki ve  kararların  icrasında  yönetim kurulunun  önerisi ,kurucular  kurulunun salt  çoğunluğunun  onayı  aranır.

j-Benzer  amaçlı   faaliyet  gösteren vakıflarla ,kurucular kurulunun oy  çoğunluğu  kararı ile federasyon kurmak ,kurulmuş  olanlara  üye  olmak ,temsilci bulundurmak veya federasyondan ayrılmak

k- Kamu  hizmetleri  desteklemek  amacı ile , karşılık beklemeksizin  kamu  kurum ve  kuruluşlarına  vakıf  amaçlarına  giren konularda  kullanılmak şartıyla ,bağış ,yardım ve  katkılar  yapmak .

 

 

HUKUKSAL  İŞLEMLER  YETKİLİSİ :

MADDE 4 : Vakıf amacına  ulaşmak  için   yasal   sınırlamalar  dışında  miktar  ve  değeri  kısıtlanmamış taşınır ve  taşınmaz malları  bağış ,vasiyet ,sair ölüme bağlı  tasarruflar yolu  ile  satın alma ve  kiralama sureti  ile  sahip  olmaya  ve  kullanmaya,vakıflara ilişkin yasal  yükümleri uyarınca  sahip olduklarını sarmaya,devir ve ferağ  etmeye ,gelirlerini almaya ve  harcamaya ,vakıf malvarlığına  giren bir  yada birden çok  taşınmaz mal yada gelirlerini almaya ve  harcamaya ,vakıf  mal varlığına  giren bir  yada  birden çok  taşınmaz mal  yada  gelirlerini bir yada  birden çok kez yatırımda  kullanmaya,vakıf amaç  ve  hizmet  ve  konularına aykırı  olmamak kaydı ile yapılacak  bağış  ve vasiyet ,satın alam ve  diğer  yollar  ile  mal ettiği  taşınır  ve  taşınmaz  malları ve  paraları  yönetim ve  tasarrufa  menkul değerleri almaya  ve  vakfın amacı  gerektiğinde  bunları  değerlendirip  satmaya, vakfın amaçlarına benzer  çalışmalarda  bulunun yurtiçi ve  yasal  izin  alındığında  yurtdışındaki vakıflar  ile  işbirliği  yapmaya ,yerli ve  yabancı  vakıflardan yardım almaya, bu  yardımı sağlamak için anlaşmalar  yapmaya, amaçlarına  harcayacağı  gelirlerini  arttırmak  için , para  yada  mal  varlığına  giren  değerlere  şirketler  ve  yönetimlere  katılmaya , taşınmaz  malların  irtifak ,intifa ,sükna ,üst ,rehin ,ipotek  gibi mülkiyetin  gayri ve  aynı  haklarını  kabule, bu  hakları  kullanamaya , olan  yada  olacak  gelirleri  ile kuracağı  sözleşmeler  için  taşınır  taşınmaz  malların rehin ve  her türlü   güvenceleri  almaya  geçerli  banka  kefaletlerini  kabule  , vakfın amaç  ve  hizmet  konularını  geçekleştirmek  için  gereğinde  ödünç  almaya , kefalet  ve  diğer   güvencelerin  vermeye  vakfın  amaç  ve  hizmet  konularına uygun olarak  ve  yürütülecek  olan projelerden  ve  her  türlü  çalışmalardan gelir  elde  etmeye  ve vakfa  gelir  sağlamak  amamı ile olağan  işletme  ilkelerine göre  çalışacak  iktisadi  işletmeler , şirketler i ortaklıklar  kurmaya , bunları  doğrudan yada  denetimi  altında  bir  işletmeciye  işlettirmeye ,vakfın amaç ve  hizmet  konularından  birinin yada  tümünün gerçekleştirilmesi için ve  gerekli  görülen ,  girişim , tasarruf, mal  edinme inşaat ve  benzeri  sözleşmeler  yapmaya , TÜRK MEDENİ KANUNUN 48.maddesinde belirtildiği  üzere  izinli  ve  yetkilidir.

 

VAKFIN  MAL VARLIĞI  VE  GELİRLERİ

MADDE 5:

1-Vakfın  kuruluş  mal  varlığı  kurucular  tarafından tahsis  edilmiş  bulunan 10.000.000.000 (on milyar ) TL.dir  Vakıf bu  kuruluş  varlığına ilave  olarak   yurtiçinde  ve  yurtdışında her  türlü  mal  ve  hakları , bir   mal  varlığının  tamamını  veya  bir  kısmını bağış, vasiyet veya başka  suretlerle  intifa,sükna  veya  mülkiyetin gayrı  ayni haklarına  sahip  olabilir .veya  bu  hakları  herhangi  bir  hukuki   yolla  edinebilir.

2- Vakfın üye  aidatları

3- Resmi  veya  özel kişi ,kurum ve  kuruluşlar  tarafından  yapılacak   her  türlü iç ve  dış , aynı ve  nakdi  menkul ve  gayrimenkul  bağış ve  yardımlar .

4- Vakıf  yararına  düzenlenecek balo ,konser  ve  her  türlü  organizasyonların gelirleri

5-Vakfın menkul ve  gayrimenkul mallarının  kiralanmasında  v satışlarına , şirket  ve  tesislerinin

İşletilmesinde  ve  mevduatının  faizlerinden  sağlanan gelirler

6-Özel kişi  ve  kuruluşlar  tarafından  yapılacak  her türlü iç ve  dış,  aynı ve nakdi ,menkul  ve gayrı menkul bağış ve  yardımlar 5072  sayılı  kanuna  aykırı  olarak  elde  edilemez.

 

YÖNETİM HÜKÜMLER  VAKIF  ORGANLARI

 

MADDE 6 :

Vakıf  organları aşağıda  gösterilmiştir .

1-      Genel kurul

2-      Kurucular Kurulu

3-      Yönetim Kurulu

4-      Denetim Kurulu

 

VAKIF  GENEL KURULU

MADDE 7 :Genel kurul, kurucular kurulu  üyeleri ile  vakfın kuruluşundan sonra 01.01.2002 tarihine kadar  üye olanlardan oluşur. Aşağıdaki görevleri yerine getirir. Genel kurul  toplantıları, toplantıya  katılacak  olanları i imza  karşılı  veya tahahütlü mektupla  ulaşma  imkanı  varsa  bu  şekilde  duyurulacak ,bu  gerçekleşmediği takdirde  toplantı Türkiye  genelinde yayınlanan bir  gazetede  ilan  edilecektir. Genel kurul  toplantısının  tarihi, yeri  ,saati, gündemi  ve  genel kurula  sunulacak  bilanço  ile   ilk  toplantıda  çoğunluk  sağlanmazsa   2. Toplantının tarihi, yeri ve  saati  üyelere  bildirilir.üyelik  borcu  olanlar  genel  kurul  salonunda   kongre  başlamadan  aidatlarını  yatırabilirler .aidatlarını  yatırmayanlar oy  hakkını  kullanamazlar

a-Yönetim ve  denetim kurulu  üyelerini seçmek

b- Vakfın çalışmalarını  gözden  geçirmek  sureti ile  değerlendirmeye  tabi tutmak ,vakfa  bağlı  kurulların  yönetmeliklerini  onaylayarak  karara  bağlamak

c-Vakfın ileriye  yönelik  çalışmaları  hakkında  genel  ilkeleri  belirlemek

d- Yönetim ve  denetim kurullarının raporlarını  görüşmek  ,ibra  etmek .

e-Yönetim kurulunca  hazırlanan  bütçeyi  görüşerek  karara  bağlamak

f- Mevzuat  ve  vakıf  senedi  ile  genel  kurular  yüklenen  diğer  işleri  yerine  getirmek .genel  kurulu  toplantısı , olağan  ve  olağan üstü  olarak  yapılır.

OLAĞAN  TOPLANTI

Olağan  toplantı  yönetim kurulunun  çağrısı  ile   yılda  bir  kez  ARALIK  ayında  yapılır.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI  BÖLÜMÜ

Olağanüstü genel kurul,genel kurul  üyelerinin 2/5 ‘nin veya kurucular  kurulunun salt  çoğunluğunun istemi ile  yapılır.

Olağan  ve  olağan üstü  toplantılarda toplantı  yeter  dayısı  üye  tamsayınsın yarıdan bir  fazlasıdır.ilk  toplantıda  toplantı  yeter  sayısı  sağlanmazsa  ikinci  toplantının  ne  zaman  ve  nerde  yapılacağı  ile ikinci  toplantıda  katılanlarla toplanılacağı  hususu  ile  toplantıya  ilişkin davette  belirtilir.genel kurul i toplantıya  katılanların çoğunluğu  ile  karar  verilir.

KURUCULAR KURULU 

MADDE 8: Kurucular kurulu  üyeleri resmi senedi  imzalayan kurucu  üyeler ile bu  vakfın kuruluşunda çok  önemli  hizmetleri geçen ,ekli listede adları yazılı olan üyelerden oluşur.kurucular kurulu üyeleri arasında yetki ve sorumluluk  bakımından hiçbir fark gözetilemez.Vakıf yönetim kurulunun beş üyesi kurucular  kurulu  tarafından genel kurulundan önce  yedi ile onbeş gün içerisinde seçilir.kurucular  kurulu  üyeleri  istediklerinde ,genel kurulda  aday  olabilirler .kurucular  kurulu  yönetim kurulun  un yazılı  çağrısı  ile veya  kurucular  kurulu üye  sayısının 1/3’nün istemi  üzerine toplanır.Kurucular  kurulunun toplantılarında kararlar,toplantıya  katılanların salt  çoğunluğu  ile verilir. Toplantı  kararları,kurucular  kurulu  karar  defterine  işlenilerek  katılanlar  tarafından  imzalanır . kurucular  kurulunda  herhangi  bir  nedenle  eksilme  olması  halinde   yönetim kurulu   eksilen üye  sayısının iki  katı  kadar  üyeyi  aday  gösterir. Genel kurul  bu  adaylar  arasında  üye  seçimini  yapar  seçilen kişi  kurucular  kurulu  üyesi olur . ayrıca kurucular  kurulu  üyeleri  resmi senetle  kendisine  verilen  diğer  göreceleri  yerine  getirir.

 

YÖNETİM KURULU :

MADDE 9:

Vakfın  yönetim kurulu  9  asıl  5  yedek  üyeden oluşur .Yönetim kurulu  iki  yıllığına  seçilir.  Yönetim kurulunun   beş  üyesi  kurucular  kurulu  tarafından kurucular  kurulu  üyeleri  arasından seçilir .yönetim kurulunun  4  üyesi  genel kurul  tarafında  seçilir. Yönetim kurul  üyeleri  üst  üste  5  toplantıya  mazeretsiz  katılmazsa  yönetim kurulu  kararı  ile  üyelikleri  sona  erer . sıradaki  yedek  üye  davet  edilir. Yönetim kurulu  ayda  en  az  bir  kez  salt  çoğunluk  ile  toplanır  . yönetim kurulu  başkanı  ve  üç  yönetim kurulu  üyesinin  istemi  üzerine yönetim kurulu  olağanüstü   toplanır . Yönetim kurulunun toplantı karar nisabi ekseriyetlidir.oy  eşitliği  halinde  başkanın oyu  2 oy  sayılır.

      Yönetim Kurulu  Vakıf  senedi ve  genel kurul tarafından  belirlenen doğrultuda  faaliyet  gösterir.yönetim kurulu  ilk   toplantısında  kendi  arasında  bir  başkan  seçer. İlk bir  dönem vakıf  başkanının kurucu  üyelerden olması   zorunludur.Vakfı ,yönetim kurulu  başkanı  temsil  eder.yönetim kurulu  başkanı  aynı  zamanda  vakıf  başkanıdır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a-Vakfın gayesinin  gerçekleşmesi  için  her  türlü  tedbirleri  almak.

b-Vakfın çalışmalarının  gerektirdiği  harcamaları  yapmak  ve  ödeme  usullerini tespit etmek

c-Her  türlü menkul ve  gayrı menkul mallar  ile  paraları nakdi değeri olan  hakları hisse  ve  alacak  senetlerine ve  benzeri kıymetli evrakı  intifa,sükna veya  mülkiyetin gayri ve ayni hakları ,bir  mal  varlığının  tamamını  veya  bir  kısmını  hibe  vasiyet  veya  ölüme  bağlı  diğer  tasarruflar  yolu  ile iktisap etmek  olunan envalin  vakıf  mülkiyetine  geçirilmesi için  gerekli  ferağları  kabul etmek vesair her türlü  özel  ve resmi  işleri  yapmak .

d-Kurucular  kurulunun alımına  ve  satımına  karar  verdiği  gayrimenkullerle  ilgili  her türlü resmi  ve  özel işlemleri yapmak. Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için,kurucular  kurulunun belirlediği çerçevede , vakıf mal varlığını  nasıl ,ne  zaman ve  ne  ölçüde  kullanacağı  hakkında  karar  almak ve  bu  sebeple  vakıf mallarından tasarruf etmek.satış hariç, ilgili mevzuat  çerçevesinde  menkul ve  gayri menkul malları  kiralamaya,gelirlerini tahsil  ve  harcamaya  yetkili  bulunmak  ve  gayrimenkuller  için  tapu  dairelerinde  gerekli  takrirleri vermek .

e-Vakıf  işlerinde  çalıştırılacak  vakıf müdürü  ve  ihtiyaç  duyulacak  diğer  personelin tayin ile görev  ve yetkilerini ,sorumluklarını bu  personel  verilecek  ücretleri tespit etmek lüzum görülen hallerde  bunların vakıfla  ilişkilerini  kesmek .

f-Vakıf  bütçe  ve  bilançoları  ile  gelir-gider  cetvellerini ve  faaliyet  raporlarını  hazırlamak

g- Usulüne  göre karar,muhasebe , demirbaş eşya, gayrimenkul eşya  defterini tutmak .

h-Genel kurula  hesap  vermek.

I-Vakfın senedinde  yapılacak  değişikliklerin hazırlığını  yapıp  kurucular  kuruluna  sunmak .

k-Genel kurulun karar  ve  temennilerinden mümkün olanları  yerine  getirmek.

L-Vakfın kuracağı  tesisler  için lüzumlu  talimat  ve  yönetmelikleri  hazırlamak, yürürlüğe  koymak ve  hükümleri  yürütmek .

m-Kurucular  kurulunun  onayı ile  açılacak şube  ve temsilcilik  birimlerinin teşkili,çalışması  ,sorumlulukları  ile  ilgili  diğer  hususları   düzenleyen  önergeler  yapmak

n-Vakfın leh  ve  aleyhinde  dava  ve  takiplerde  bunmak.

o-Resmi senetle  verilen  diğer  görevleri  yerine  getirmek

p-Yönetim kurulu  her takvim yılını   ilk  üç  ayı  içerisinde  vakfın önceki  yıla  ait  malvarlığı  durumunu  ve  çalışmalarını bir  rapor  halinde  denetim makamına  bildirir. Uygun araçlarla  yayınlanmasını  sağlar

r-yönetim kurulu  açılacak  şube  ,birimleri  ile amaca  uygun çalışmayı   kolaylaştıracak  başkanlıkların  teşkili , sorumluluk  alanı  ve  diğer  hususları  hazırlayan  yönergeler  hazırlar .

s-yönetim kurulu kendisi  ile  beraber  çalışacak ve  toplumun her  kesimini  kucaklayacak kadın ve  gençlik  birimleri  kurar  ve  onların  çalışma  ortamlarını  sağlar .

t-kurumun bilançosu,gelir-gider  tablosunu, yönetim kurulu  ve  denetim kurulu  çalışmalarını   rapor  halinde  üçer  aylık  dönemler halinde  kurucular  kurulu   toplantılarında  sunar

DENETİM KURULU :

MADDE 10: Denetim kurulu , genel kurul adına vakfın faaliyet ve  hesaplarını  denetlemek için kurulmuş bir organdır.Denetim kurulu ,genel kurul tarafında  üyeler arasından iki  yıl  içerisinde  seçeceği  üç kişiden oluşur. Ayrıca üç yedek  denetici seçilen  denetim kurulu  vakfın tüm evrakı , defter, hesap ve  belgeleri  inceler  ve  denetler .gerek  görüldüğünde olağan üstü  denetlemeler  yapabilir .Denetim kurulu  üç ayda  bir denetim kurulu  raporu  hazırlayarak yönetim kurulu  ve  kurucular  kuruluna  sunar .Dönemlik  kesin denetim raporunu  genel kurula  sunar  denetim kurulu  gerek  gördüğünde  yönetim kurulunu  veya  kurucular  kurulunu  olağanüstü toplantıya  çağırır.

VAKIF  MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 11 :Yönetim kurulunun  gerekli  görüp  önermesi  ve  kurucular  kurulunun onayı  ile bir “VAKIF  MÜDÜRLÜĞܔ kurabilir.vakıf  müdürünün yetki ve  sorumlulukları  ile  müdürlük  teşkilatı  ve  teşkilatta  yer  alacak  kadrolar  ve  her  kadronun ücreti  yönetim kurulu  tarafından  hazırlanacak bir  önergede  belirtilir.Yönetim kurulu  tarafından hazırlanacak bu  önergenin  yürürlüğe  girmesi kurucular  kurulunun onayına  bağlıdır.

GENEL VE  MALİ  YÜKÜMLER

VEKİL TAYİNİ

MADDE  12: Yönetim kurulu   gerektiğinde vakfa  ait  bir  veya  bir çok  için  görülmesi ve  vakfa  yapılacak  şartlı  ve  şartsız  bağışların kabulü için  kendi  üyelerinde veya  dışarıdan  birine veya  bir  kaçına  temsilci  veya  vekil  olarak  tayin edebilir

İMZA  YETKİSİ

MADDE 13: Vakıf  mali  işlerde  çift  imza  ile temsil  edilir. İmzaya  yetkili olanları   yönetim kurulu   tayin  eder.

VAKIF  İKTİSADİ  İŞLETMELERİ

MADDE 14: Vakfın  amaç  ve  hizmet  konularını  gerçekleştirmek ,uygulama ,eğitim ve  gelire  yönelik  olmak  üzere  vakıf  iktisadi işletmeleri  kurulabilir . yönetim kurulunca onaylanarak iktisadi  işletmeler  sözleşmesinde  vakfın  tesciline  ilişkin  bilgiler  vakfın  amaç  ve  hizmet  konuları   , yönetim biçimi ,ve  temsili  yöneticilerin sorumlulukları  ve  ilkeleri  ile  denetim gibi hükümler  yer  alır .vakıf  iktisadi  işletmeleri  , yönetim kurulunun  önerisi  ,kururcular  kurulunun  onayı  ile  gerçekleşir .

DENETİM ORGANI  VE  HESAP  DÖNEMİ

MADDE 15: Vakıf,Vakıflar  Genel  Müdürlüğü’nün  teftiş  ve  murakabesine  tabidir. Vakfın takvim yılı  hesap  yılıdır .Vakıf  malları  üzerinden  zilyetlik yolu  ile  kazanma hükümleri  uygulanmaz .Vakıf  senedindeki  hükümlerin  yerine  getirilip  getirilmediği,vakıf  mallarının  amacına  uygun olarak yönetilip  yönetilmediği  ve  vakıf  gelirlerinin  amacına  uygun  harcanıp  harcanmadığı ,Vakıflar Genel Müdürlüğü  denetler.Vakıf  üst  kuruluşlarınca  denetimi  özel  kanun  hükümlerine  tabidir

VAKIF  ÜYELİĞİNE  KABUL  VE  ÜYLİKTEN ÇIKARMA

MADDE 16-Yönetim kurulunun kararı  ve  kurucular  kurulunun  onayı  ile  gerçekleşir.üyelikten çıkarılma  için gerekli toplantı  yeter  sayısı 2/5 tir. Karar  yeter  sayısı toplantıya  katılanların salt  çoğunluğudur.

Ayrıca kurucular  kurulu  üyelerinin 1/5 inin istemi ve  kurucular  kurulunun onayı  ile  de bir  üyenin üyeliğine  son verilir.çıkarma  işlemi , kurucular  kurulu  üyelerinden biri hakkında talep  edilirse  hakkında  çıkarma  talep  edilen  üye ,kurucular  kurulunun  alacağı  kararda  oylamaya  katılamaz.üyeliğe  kabul  ve  üyelikten çıkarma  ile  ilgili  diğer  konular vakıf  kurucular  kurulu  tarafından  hazırlanacak  yönetmelikle  belirlenir.

ŞUBE  VE  TEMSİLCİLİK  AÇILMASI

MADDE 17: Şube  ve  temsilcilikler  açılması ,vakıf  yönetim kurulunun önerisi  ve  kurucular  kurulunun onayı  ile  gerçekleşir .

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 18: Resmi senet  değişikliği  yönetim kurulunun  teklifi  ve  kurucular  kurulunun salt  çoğunluğunu  onayı  ile vakıf  resmi  senedinde  değişiklik  yapılabilir .bu  değişiklik  için  yetkili  mahkemeye  başvurulur.

VAKFIN DAĞILMASI

MADDE  19: Vakfın devamında yarar  olmayacağı  anlaşılır  yada  vakıf  amaç  ve  hizmet  konularının gerçekleşmesinin imkansız  duruma  geldiği  kanısına  varılırsa genel kurulun 4/5 oyu  ile  yetkili mahkemeden gerekli  kararlar  alınarak  vakfın  varlığına  son  verilir . sona  ermek  halinde  vakfın  mal  ve  para  varlığı  genel kurulca  belirlenen vakıf  veya  hayır  kurumlarına  devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ VE  YORUM UYUŞMAZLIĞI

MADDE 20 : Vakıf  resmi  senedinde  hüküm bulunmayan  durumlarda Türk Medeni Kanunu  ile  vakıflar  hakkındaki  tüzük  hükümleri  uygulanır .Vakıf  senedinde  yorum uyuşmazlığı  çıkması  halinde  vakıf  kurucularının  vakfı  ilk  kurdukları  andaki iradeleri esas  alınır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 21: Vakıf  resmi  senedi asliye  hukuk  mahkemesinin  tesciline  ilişkin  kararı  ile  birlikte  noterlikçe  onaylandığı  tarihten  başlamak  üzere  yürürlüğe  girer.

KURUCULAR  KURULU

MADDE 22: Kartal Cemevi Kültür  Eğitim Ve Sosyal  Dayanışma  Vakfı kurucuları  ile kurucular  kuruluna  sonrada  üye  olan  62  kişilik kuruculara  kurulu  üyeleri  ekli  listedir .

  kurucular  kurulu  listesi  kurucular   bölümünde  yer almaktadır

 

 

BİR ELDE SEN UZAT

 Duyuru
 Köşe Yazıları

İSMAİL SAÇLI

İSMAİL SAÇLI ¬
ÇATI ÖRGÜTLENMESİ ŞART!

NECDET SARAÇ

NECDET SARAÇ ¬
CEMEVLERİ...

RIZA ZELYURT

RIZA ZELYURT ¬
Aleviler ve Aleviciler
 
 
Bugün için Haber Eklenmedi.
 
 Takvim

Nisan 2014

Pts Sal Çrş Prş Cum Cts Pzr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
 
 Ziyaretçi İstatistikleri
   
 Online : 1
 Bugün : 82
 Dün : 91
 Toplam : 24959
 Ip No : 54.196.24.103
     

GENÇLİK KOMİSYONU | KADIN KOMİSYONU | DEDELER KOMİSYONU ve İNANÇ KURUMUMUZ | KURSLARIMIZ | TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROMUZ | GÜNDEMİMİZ | SOSYAL, KÜLTÜREL, DİĞER HİZMETLER | CENAZE VE DEFİN HİZMETLERİ | PERSONELLERİMİZ | Gizlilik Politikası


 

   © Copyright - 2009- KARTAL CEMEVİ VAKFI | RESMİ İNTERNET SİTESİ - Tüm Hakları Saklıdır.